Tietosuoja

1. Yleistä

MP Arvokirja Oy pitää tärkeänä käyttäjien yksityisyyden ja
henkilökohtaisten tietojen suojaamista. Tässä tietosuojalausunnossa
selostetaan, miten MP Arvokirja Oy käsittelee käyttäjän
henkilökohtaisia tietoja hänen käyttäessään MP Arvokirja Oy:n
web-sivujen palveluja osoitteessa http://www.korttimakasiini.fi2. Verkkokauppa

Verkkokauppa on MP Arvokirja Oy:n web-sivujen palvelu,
jonka kautta tarjotaan kuluttajille ostettavaksi tuotteita. Verkkokaupan käyttäjä hyväksyy
tässä tietosuojalausunnossa kuvatut tietosuojakäytännöt.3. Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käsitellään verkkomyynnin
mahdollistamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi.4. Tietojen käsittely
MP Arvokirja Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä
Suomen henkilötietolain (22.4.1999/523) määräyksiä. Verkkokaupan
asiakaskäyttäjät ovat rekisterissä, jonka rekisterinpitäjä on
MP Arvokirja Oy ja yhteyshenkilöt Kimmo Virtanen sekä
verkkokaupan ylläpito. Rekisteröityjä käyttäjätietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja ne tallennetaan suojatulle palvelimelle, jolle
ulkopuolisten pääsy estetään sekä ohjelmallisesti että fyysisesti.
MP Arvokirja Oy:n EU:ssa toimivat alihankkijat, jotka
suorittavat sivustomme tekniseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, voivat
tarvita pääsyn henkilötietoja sisältävälle palvelimellemme. Kyseiset
alihankkijat ovat vaitiolovelvollisia mahdollisesti tietoonsa saamien
henkilötietojen osalta. MP Arvokirja Oy alihankkijoineen voi
käyttää keräämiään rekisteritietoja myös tutkiakseen ja/tai estääkseen
laitonta toimintaa tai toimintaa, joka uhkaa MP Arvokirja Oy:tä tahi vaarantaa sivustojemme toiminnan.

5. Tietojen luovutus

MP Arvokirja Oy ei myy eikä vuokraa tai muutoin luovuta käyttäjän rekisteröimiä henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille. Online-maksut verkkokauppaamme tapahtuvat kaikilta osiltaan yhteistyökumppanimme ja heidän web-palveluidensa kautta ja

maksutapahtumaan liittyvät pakolliset ja välttämättömät tiedot antaa
käyttäjä online-maksutapahtuman yhteydessä yhteistyökumppanillemme ja
siltä osin pätevät tietosuojakäytännöt, jotka on kuvattu
yhteistyökumppanimme web-sivuilla ja sellaisten tietojen
tietosuojakäytännöstä vastaa vain ja ainoastaan yhteistyökumppanimme.